วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

วันนี้อาจารย์สอนเรื่องการดาวน์โหลดวีดีโอคลิปจากเว็บไซต์
http://www.keepvid.com/ และ http://www.mediaconverter.com/
และรู้จักการลงโปรแกรม Mind manager Pro 6.0

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

The Diary


เช้าวันนี้ ฉันตื่นตอน 6.00 น มันเช้าจริงๆเลยสำหรับคนที่เมื่อคืนนอนตีสอง
แต่มันก็เป็นเช้าวันใหม่ที่สดใส ฉันอาบน้ำแต่งตัว
แล้วก็นั่งรถสองบาท(ที่ขึ้นฟรี) ไปทานข้าวที่ QS1
และก็เข้าเรียนวิชาแรก คือ Art for teacher ศิลปะสำหรับครู ทำให้รู้ได้เลยว่าครูต้องมีศิลปะในการสอนเหมือนกัน
และก็เรียนวิชาต่อไปคือ Content Analysis Skills สนุกแน่นอนเพราะฉันจะได้เล่นคอมพิวเตอร์
classนี้ได้เล่นBlogของBloggerอีกด้วย
^__________^

RESUME'
ชื่อ....นางสาวภัทรพรรณ นามสกุล...พรหมคช
ชื่อเล่น...มะเหมี่ยว
เกิดวันที่....24 กันยายน 2533
อายุ 18 ปี
ภูมิลำเนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรอยุธยา
ขณะนี้กำลังศึการะดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย บูรพา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1

กรุ๊ปเลือด O
ความสนใจพิเศษ All about Korea
งานอดิเรก ร้องเพลง ฟังเพลง
ความใฝ่ฝันสูงสุด เป็นครูที่สอนภาษาให้นักเรียนสนุกและเข้าใจที่สุด

ความคาดหวังของรายวิชา

เมื่อเราได้ทำการเรียนการสอนวิชานี้แล้ว...ดิฉันหวังว่า
1.จะนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
2.สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้
3.ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ และนำไปเผยแพร่
4.เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น
5.เพื่อเป็นการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในทางที่เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
6.สร้างความเข้าใจ และเจตคติอันดีกับการใช้เทคโนโลยี
7.ใช้เวลาว่างให้เกอดประโยชน์และหาความรู้เพิ่มเติมในการใข้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
8.มีความรู้ในการทำบล็อกของตนเอง
9.มีความชำนาญในการทำบล็อก
10.ใช้ความสร้างสรรค์และตกแต่งทำบล็อกให้สวยงาม