วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 16(14/09/2552)

กิจกรรมวิชาการ นิทรรศการ


การนำเสนอแฟ้มสะสมงานการสังเคราะห์ผลงาน

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 15(07/09/2552)

ฝึกทักษะการสังเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 14(31/08/2552)

ฝึกทักษะสังเคราะห์ข้อมูลด้วยหลัก 5w1H

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 13(24/08/2552)

การนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลคุณภาพ


จากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 12(17/08/2552)

การนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลคุณภาพ


จากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 11(10/08/2552)

ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล และประเมินสารสนเทศ


จากสื่อเสียงผ่านเทคโนโลยสารสนเทศ

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 10 (03/08/2552)

วันนี้สอบกลางภาคเรียน

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

เรียงความ คำพ่อสอนกับชีวิตประจำวัน

ทุกคนต้องการความสุข ทุกคนต้องการแสวงหาความสุข
ในสังคมปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งบนพื้นฐานของการแข่งขัน ความเร่งรีบ เพื่อไห้ได้มาซึ่งความสำเร็จความก้าวหน้าของตนเอง และครอบครัว เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในสังคม เพื่อการได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่นนั้น ในขณะเดียวกันนี้เองถ้าเรามองนึกย้อนกลับไปแล้วการที่จะทำสิ่งเหล่านี้นั้นต้องแลกมันมาด้วยอุปสรรค์ และที่สำคัญนั่นก็หมายความว่าถ้ามีอุปสรรค์รบกวนจิตใจเรานั้นก็แสดงว่าเรากำลังพบเจอกับความทุกข์นั่นเอง
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ว่า ไม่ว่าจะเกิดเป็นคนที่อยู่ในฐานะใด มีบรรดาศักดิ์มากเพียงใดแต่ไหน จะสูงต่ำ ดำขาว อย่างไรนั้น ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วนั้นย่อมต้องพบเจอกับมันทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีความทุกข์มากหรือน้อย ทั้งนี้เราจึงควรที่จะต้องทราบก่อนว่าเรื่องที่เรากำลังทุกข์ ทำให้เราไม่สบายใจนั้น ต้นเหตุแห่งทุกข์นั้นมาจากที่ใด มาจากความใคร่ ความต้องการ การโหยหาที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่า กิเลศ
วิถีทางที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากการเกิดทุกข์นั้น หรือหลุดพ้นเมื่อมีความทุกข์ก็คือ “การทำบุญ ” การทำบุญที่ได้กล่าวถึงในที่นี้นั้น เราสามารถกระทำได้เป็นขั้นๆตั้งแต่ต้น สามารถทำได้อย่างเล็กๆน้อยๆจนถึงทำให้จิตใจของตนเองนั้นมีความสุข พ้นจากการเป็นทุกข์ ในการทำบุญในที่นี้นั้น คนอื่นไม่ทราบไม่เป็นไร มองไม่เห็นไม่เป็น เมื่อเราได้ทำ นั่นก็จะส่งผลให้เรามีความสุข ความสุขที่ว่านั้น อาจไม่ใช่ความสุขทางกาย แต่น่าจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้ทางใจ
ผู้คนส่วนใหญ่ที่จิตใจประสบและพบเจอกับการเกิดและเป็นทุกข์นั้นยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าทุกข์ที่ว่านั้นเกอดได้อย่างไร แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีปัญญานั้น จะทราบว่าเกิดได้อย่างไร อาธิเช่น เราเป็นคนที่เรียกได้ว่าสร้างทุกข์ของเรานั้นขึ้นมาเอง ดังนั้นการแก้ปัญญาหาก็คือ การไม่สร้างความทุกข์เพิ่มมาอีก ซึ่งข้อสำคัญก็คือตรงนี้เอง การที่เราจะทำลายความทุกข์ที่มันได้เกิดขึ้นมาแล้วนั้น มันเป็นเรื่องที่เรานั้นทำได้ยากมาก เว้นเสียแต่ว่าเราจะต้องไม่เป็นผู้สร้างมันให้มากขึ้นไปกว่าเดิม และถ้าเรานั้นไม่ทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาเพิ่ม นั่นก็จะหมายความว่าตัวของเราก็จะมีความสุข และจิตใจของเราก็จะผ่องใสตามไปด้วย
การทำบุญอีกอย่างหนึ่งที่ กำลังจะกล่าวถึงก็คือ “การทำจิตใจให้สุจริต” คือหมายความว่าในการทำสิ่งใดนั้นต้องไม่ก่อ ไม่สร้าง ความเดือดร้อนให้กับตนเอง และผู้อื่น แต่ในทางกลับกันนั้นต้องบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนอื่น และนั้นก็ได้หมายความว่า เรานั้นกำลังทำบุญ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การทำบุญขั้นกว่า เพราะว่าผู้ที่จะกระทำนั้นได้นั้น จะต้องกระทำจากการมีสุจริตทั้งกาย สุจริตทั้งใจ และสุจริตทางการแสดงออกหรือที่เราเรียกกันว่า การมีสุจริตทางการกระทำ
และนั่นก็สามารถที่จะหมายความว่า เมื่อการทำความดีส่งผลไปถึงการทำให้จิตใจผ่องใส ไม่หมองเศร้าแล้ว ก็จะสามารถทำให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้น แข็งแรงขึ้น เมื่อสุขภาพจิตแข็งแรงขึ้น ดีขึ้นแล้ว นั่นก็หมายความว่าเรา กำลังจะหมดสิ้น และปราศจากความทุกข์ เมื่อเราทำอะไรที่สุจริตดีแล้ว ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นได้ยาก และเมื่อสิ่งที่เราเรียกกันว่า ความทุกข์ เกิดได้ยากแล้ว ไอ้ตัวความทุกข์เก่าๆที่มันมีอยู่ในตัวเรานั้น มันก็จะค่อยๆหมดสิ้นลงในที่สุด
คนทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นั้น ย่อมมีพื้นฐานและที่มาที่แตกต่างกัน นั่นก็หมายความว่า ทุกคนต้องมีความทุกข์ที่ต่างกัน ดังนั้นการที่เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมา คนที่จะเป็นผู้ยุติมันก็คือ ตัวเรา และเมื่อเราจบมันได้แล้วคนที่จะมีความสุขที่สุดก็คือ ตัวเรา และความสุขที่ยั่งยืนก็คือ “การมีความสุขที่เกิดขึ้นด้วยใจ”

สัปดาห์ที่ 7 สรุป mind mapping ในรูปแบบของตนเอง


วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

วันนี้อาจารย์สอนเรื่องการดาวน์โหลดวีดีโอคลิปจากเว็บไซต์
http://www.keepvid.com/ และ http://www.mediaconverter.com/
และรู้จักการลงโปรแกรม Mind manager Pro 6.0

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

The Diary


เช้าวันนี้ ฉันตื่นตอน 6.00 น มันเช้าจริงๆเลยสำหรับคนที่เมื่อคืนนอนตีสอง
แต่มันก็เป็นเช้าวันใหม่ที่สดใส ฉันอาบน้ำแต่งตัว
แล้วก็นั่งรถสองบาท(ที่ขึ้นฟรี) ไปทานข้าวที่ QS1
และก็เข้าเรียนวิชาแรก คือ Art for teacher ศิลปะสำหรับครู ทำให้รู้ได้เลยว่าครูต้องมีศิลปะในการสอนเหมือนกัน
และก็เรียนวิชาต่อไปคือ Content Analysis Skills สนุกแน่นอนเพราะฉันจะได้เล่นคอมพิวเตอร์
classนี้ได้เล่นBlogของBloggerอีกด้วย
^__________^

RESUME'
ชื่อ....นางสาวภัทรพรรณ นามสกุล...พรหมคช
ชื่อเล่น...มะเหมี่ยว
เกิดวันที่....24 กันยายน 2533
อายุ 18 ปี
ภูมิลำเนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรอยุธยา
ขณะนี้กำลังศึการะดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย บูรพา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1

กรุ๊ปเลือด O
ความสนใจพิเศษ All about Korea
งานอดิเรก ร้องเพลง ฟังเพลง
ความใฝ่ฝันสูงสุด เป็นครูที่สอนภาษาให้นักเรียนสนุกและเข้าใจที่สุด

ความคาดหวังของรายวิชา

เมื่อเราได้ทำการเรียนการสอนวิชานี้แล้ว...ดิฉันหวังว่า
1.จะนำความรู้ที่ได้รับนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
2.สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้
3.ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ และนำไปเผยแพร่
4.เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้น
5.เพื่อเป็นการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในทางที่เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
6.สร้างความเข้าใจ และเจตคติอันดีกับการใช้เทคโนโลยี
7.ใช้เวลาว่างให้เกอดประโยชน์และหาความรู้เพิ่มเติมในการใข้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
8.มีความรู้ในการทำบล็อกของตนเอง
9.มีความชำนาญในการทำบล็อก
10.ใช้ความสร้างสรรค์และตกแต่งทำบล็อกให้สวยงาม